Waar de klant op nummer 1 staat. Altijd!
Automobielbedrijf Tinholt

Schadeherstel en expertise Onze gediplomeerde schade experts nemen alles voor je uit handen.

Zij repareren de schade en regelen alles voor je met de verzekering, waardoor de afwikkeling van de schade ook makkelijk is. Je auto wordt hersteld bij BOVAG-erkende schadeherstelbedrijven en de eindcontrole vindt altijd bij Tinholt plaatst.

Topherstel

Topherstel is een samenwerkingsverband tussen een aantal Nederlandse verzekeringsmaatschappijen met als doel de servicegraad bij schade-afhandeling voor verzekerden te verhogen en een beperking van de schadelast te bereiken.

Maak nu je afspraak

Schadegarant

De Stichting Schadegarant behartigt de zakelijke belangen inzake autoschade-afwikkeling voor dertien werkmaatschappijen van zeven verzekeringsconcerns. Onze doelstelling is de efficiëntie en de kwaliteit van het totale schadeherstelproces te vergroten bij zowel de consument, de aangesloten dealer- en schadeherstelbedrijven als de Stichting Schadegarant en haar deelnemers.

Het door Schadegarant gebruikte indirecte stimuleringsmodel kenmerkt zich door keuzevrijheid voor de klant, doordat deze binnen het netwerk van ruim 2000 auto(schadeherstel)bedrijven kan kiezen voor schadeherstel via de merkdealer of het niet merkgebonden autoschadeherstelbedrijf. In beide gevallen is de kwaliteit van het herstel van de schade gegarandeerd. Vindt het herstel door of via de dealer plaats dan krijgt de klant merkgarantie. Merkgarantie betekent dat de schade door of onder supervisie van de dealer hersteld wordt, conform de hoge eisen die automobielfabrikanten hieraan stellen.

Het merkgarantiebewijs is voor de klant het tastbare bewijs dat zijn/haar kostbare bezit is hersteld volgens fabrieksspecificaties, dat hierbij originele onderdelen gebruikt zijn en dat de waardedaling van de auto zo veel mogelijk wordt beperkt.

Indien de schade door een niet merkgebonden autoschadeherstelbedrijf wordt gerepareerd, dan heeft de klant recht op Focwa Garantie. Deze vorm van garantie is te vergelijken met merkgarantie, zij het dat de garantie niet door de autofabrikant, maar door de brancheorganisatie van autoschadeherstelbedrijven verleend wordt.

Samen met de diverse instanties tracht Schadegarant door concentratie van het autoschadeherstel bij autoschadeherstelbedrijven te komen tot een kosteneffectief proces van schadeprocesmanagement dat kan concurreren met de systemen die berusten op directe aansturing. Hiertoe worden met importeurs, merkdealers en schadeherstelbedrijven werkbare afspraken gemaakt welke passen binnen de samenwerkingsovereenkomsten die met hen gesloten zijn.

Maak nu een afspraak

Akte van Cessie

Als je bent verzekerd voor het schadeherstel zal de verzekeringsmaatschappij de kosten voor het schadeherstel aan je uitkeren. Dit wordt echter gedaan nadat je de kosten hebt geclaimd. Je zal dus zelf de kosten moeten voorschieten.

Het kan makkelijker zijn als de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks aan ons uitkeert. Je hoeft dan niets voor te schieten en hoeft dan ook niks te declareren bij uw verzekering. Daarvoor zal je een zogenoemde Akte van Cessie moeten ondertekenen.

Door middel van een Akte van Cessie kan namelijk een vordering (schuld) worden overgedragen. Je geeft door middel van ondertekening aan dat je afziet van het ontvangst van de verzekeringsuitkering en draagt dit recht over op ons. De Akte van Cessie heeft betrekking op een concrete vordering en dient bij ieder nieuw schadegeval opnieuw ingevuld en ondertekend te worden.

Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid, geef dat dan bij ons aan. Wij zorgen vervolgens voor het opstellen van de Akte van Cessie. Bij het ophalen van je auto kun je op dat moment volstaan met het ondertekenen van de akte.


Heb je vragen over onze werkwijze bij schadeherstel of wil je meer informatie over één van bovenstaande onderwerpen? Neem gerust contact met ons op.

HomeOnderhoud & ServiceSchadeherstel en expertise